Savjetovanje o integriranju crowdfundinga u poslovanje

Savjetovanje državnih (ministarstva, agencije, komore, veleposlanstva, županije, općine, gradovi i dr.) i financijskih institucija (komercijalne i razvojne banke, fondovi) o integriranju crowdfundinga u vlastito poslovanje

Izrada pravnih akata

Izrada zakonskih i podzakonskih akata za promjenu crowdfunding zakonodavstva i njegovo poticanje

Edukacija, nakladništvo i znanstvena istraživanja

Edukacija nastavnika i profesora o crowdfundingu, izrada i naklada udžbenika i nastavnih materijala o crowdfundingu i sudjelovanje u znanstvenim istraživanjima o crowdfundingu koja provode sveučilišta, veleučilišta i visoke škole