Edukacija

Edukacija privatnog, civilnog i javnog sektora o donation, reward, lending, equity i quasy-equity crowdfundingu

Pravno savjetovanje

Pravno savjetovanje o donation, reward, lending, equity i quasy-equity crowdfundingu u Hrvatskoj i inozemstvu

Zaštita intelektualnog vlasništva

Zaštita intelektualnog vlasništva na nacionalnom, europskom i međunarodnom tržištu prije pokretanja kampanje 

Izrada koncepta kampanje

Izrada koncepta crowdfunding kampanje – storytelling, video, fotografije, grafički vizuali, dizajn nagrada

Marketing

Izrada i provedba marketinške strategije prije i tijekom provođenja crowdfunding kampanje (gerilski, digitalni i tradicionalni marketing)

Prezentacija kampanje na platformi

Prezentacija kampanja putem crowdfunding platformi naših članova, ovisno o tipu projekta, odabranim modelima financiranja i ciljanom tržištu

Savjetovanje vezano uz carinski postupak

Savjetovanje vezano uz carinski postupak kod prodaje robe u inozemstvo

Matchiranje crowdfundinga s drugim izvorima financiranja

Savjetovanje o mečiranju crowdfundinga s ostalim izvorima financiranja – EU fondovima, EU programima, kreditima banaka, VC fondovima, poslovnim anđelima, nacionalnim i međunarodnim izvorima