Putem naše mreže nacionalnih ambasadora pokušavamo
smanjiti svijet - učiniti ga financijskim selom

Nacionalni ambasadori

Nacionalni ambasadori obnašaju počasnu dužnost koja njihovim zemljama omogućava ravnomjernu vidljivost i zastupljenost u Međunarodnom centru za crowdfunding. Dolaze iz redova istaknutih osoba iz poslovnog, civilnog, javnog i akademskog sektora čije je područje interesa crowdfunding i inovativni modeli financiranja projekata. 

Dužnosti nacionalnih ambasadora

Dostava relevantnih podataka o crowdfundingu iz vlastitih zemalja

Vođenje Crowdfunding Regulation Radara za vlastitu zemlju

Provođenje natječaja za dodjelu nagrade Crowdfunding Inspire Award

Dodjela certifikata Grad prijatelj crowdfundinga i Smart Finance City

Prikupljanje eksponata za Muzej crowdfundinga

Prikupljanje građe za Crowdfunding knjižnicu i Crowdfunding kino i filmski studio

Obilježavanje Međunarodnog dana crowdfundinga u vlastitoj zemlji

Promidžba crowdfunding kampanja u čijoj pripremi i provedbi sudjeluje Međunarodni centar za crowdfunding

Benefiti obnašanja dužnosti
nacionalnih ambasadora

Povećanje vidljivosti i zastupljenosti vlastite zemlje u crowdfunding industriji

Povećanje vidljivosti vlastitog poslovanja i profiliranja

Mogućnost sudjelovanja u radnim skupinama za kreiranje javnih politika o crowdfundingu

Mogućnost umrežavanja sa širokim spektrom dionika iz poslovnog, civilnog, javnog i akademskog sektora iz cijelog svijeta

Mogućnost promidžbe putem svih digitalnih i tiskanih kanala ICFC-a

Mogućnost sudjelovanja u svim konferencijama i eventima ICFC-a

Mogućnost sudjelovanja kao govornik, panelist ili predavač na događanjima ICFC-a

Mogućnost ostvarivanja provizije od dovođenja novih članova i pokrovitelja ICFC-a

Putem naše mreže nacionalnih ambasadora pokušavamo smanjiti svijet – učiniti ga financijskim selom.