NAŠE USLUGE

Usluge za pokretače CF kampanja

Pristup klijentu prema konceptu 360°

Edukacija

Edukacija privatnog, civilnog i javnog sektora o donation, reward, lending, equity i quasy-equity crowdfundingu

Pravno savjetovanje

Pravno savjetovanje o donation, reward, lending, equity i quasy-equity crowdfundingu u Hrvatskoj i inozemstvu

Zaštita intelektualnog vlasništva

Zaštita intelektualnog vlasništva na nacionalnom, europskom i međunarodnom tržištu prije pokretanja kampanje 

Izrada koncepta kampanje

Izrada koncepta crowdfunding kampanje – storytelling, video, fotografije, grafički vizuali, dizajn nagrada

Marketing

Izrada i provedba marketinške strategije prije i tijekom provođenja crowdfunding kampanje (gerilski, digitalni i tradicionalni marketing)

Prezentacija kampanje na platformi

Prezentacija kampanja putem crowdfunding platformi naših članova, ovisno o tipu projekta, odabranim modelima financiranja i ciljanom tržištu

Savjetovanje vezano uz carinski postupak

Savjetovanje vezano uz carinski postupak kod prodaje robe u inozemstvo

Matchiranje crowdfundinga s drugim izvorima financiranja

Savjetovanje o mečiranju crowdfundinga s ostalim izvorima financiranja – EU fondovima, EU programima, kreditima banaka, VC fondovima, poslovnim anđelima, nacionalnim i međunarodnim izvorima  

NAŠE USLUGE

Usluge za pokretače CF platformi

Pristup klijentu prema konceptu 360°

Informatičko savjetovanje

Informatičko savjetovanje o izradi crowdfunding platformi (odabir CMS-a, payment gateway sustava, hostinga i dr.)

Pravno savjetovanje

Pravno savjetovanje o izradi crowdfunding platformi (usklađenost platforme s nacionalnom i europskom regulativom)

Financijsko savjetovanje

Financijsko savjetovanje o izradi crowdfunding platformi (izvori financiranja za izradu platforme)   

Marketinško savjetovanje

Marketinško savjetovanje o izradi crowdfunding platformi (izrada promidžbene strategije prije i nakon pokretanja platforme)

Izrada CRM sustava

Izrada Customer Relationship Management (CRM) sustava za praćenje poslovanja platforme i izradu projekcija budućeg poslovanja

Zaštita intelektualnog vlasništva

Zaštita imena, logotipa, amblema ili drugog razlikovnog obilježja platforme na nacionalnom, europskom i međunarodnom tržištu

Certifiranje platforme

Certificiranje crowdfunding platformi oznakama kvalitete i povjerenja (Global Crowdfunding Trust Mark)

 

NAŠE USLUGE

Usluge za državne,
financijske i akademske institucije

Pristup klijentu prema konceptu 360°

Savjetovanje o integriranju crowdfundinga u poslovanje

Savjetovanje državnih (ministarstva, agencije, komore, veleposlanstva, županije, općine, gradovi i dr.) i financijskih institucija (komercijalne i razvojne banke, fondovi) o integriranju crowdfundinga u vlastito poslovanje

Izrada pravnih akata

Izrada zakonskih i podzakonskih akata za promjenu crowdfunding zakonodavstva i njegovo poticanje

Edukacija, nakladništvo i znanstvena istraživanja

Edukacija nastavnika i profesora o crowdfundingu, izrada i naklada udžbenika i nastavnih materijala o crowdfundingu i sudjelovanje u znanstvenim istraživanjima o crowdfundingu koja provode sveučilišta, veleučilišta i visoke škole  

Želite da zajedno stvaramo bolji svijet?

Ukoliko ste zainteresirani za jednu ili više naših usluga, kontaktirajte nas putem obrasca koji se nalazi ispod.