smartcity

Certifikat Smart Finance City

Certifikat Smart Finance City dodjeljuje se općinama, gradovima i županijama. Certifikat pokazuje da se radi o financijski inovativnoj i inkluzivnoj sredini koja svojim građanima omogućava laku dostupnost različitih izvora financiranja, osigurava edukaciju o njihovom korištenju i otvorena je kreiranju novih javnih politika za financiranje projekata, a što je u konačnici čini poželjnom sredinom za život i poslovanje.

Za dodjelu certifikata potrebno je ispuniti 4 kriterija:
1. Posjedovanje certifikata Grad prijatelj crowdfundinga.
2. Održavanje godišnje besplatne edukacije o EU fondovima i programima za poslovni, civilni i javni sektor (uvjet za europske zemlje).
3. Održavanje godišnje besplatne edukacije o drugim izvorima financiranja za poslovni, civilni i javni sektor (investicijski fondovi, poslovni anđeli, komercijalne i razvojne banke, agencije za poticanje ulaganja, tržište kapitala, EEA grantovi, ESCO – EPC i ESC model, javno-privatno partnerstvo).
4. Razvoj inovativnih javnih politika za financiranje projekata poslovnog, civilnog i javnog sektora.