award

Crowdfunding Inspire Award

Crowdfunding Inspire Award je nagrada za izvrsnost na polju crowdfundinga koja se dodjeljuje jednom godišnje u 10 kategorija na nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini .

1. Crowdfunding Hero – osoba i organizacija koja je najviše doprinijela promociji crowdfundinga.
2. Najuspješnija crowdfunding kampanja u poslovnom sektoru.
3. Najuspješnija kampanja u civilnom sektoru.
4. Najuspješnija kampanja u javnom sektoru.
5. Najuspješnija crowdfunding platforma.
6. Najinovativnija javna politika za poticanje crowdfundinga.
7. Najinovativniji program povezivanja crowdfundinga i tradicionalnog financijskog sektora.
8. Najbolji znanstveno-istraživački rad o crowdfundingu.
9. Najbolji studentski seminarski ili završni rad o crowdfundingu.
10. Najbolji novinarski članak i snimljeni prilog o crowdfundingu.

Nagrada se sastoji od plakete i statue.